Er du en af de mange danskere, der kører mere end 15-20 minutter til arbejde?

Så er der en god chance for at du kan benytte befordringsfradrag. Du kan nemlig få et ligningsmæssigt fradrag, hvis du kører mere end 24 kilometer til og fra arbejde, så har du mere end 12 kilometer til arbejde, så kan du opnå fradraget.
Det betyder kort og godt, at de første 24 km fuldt ud er for egen regning, mens kørsel derover delvist kan indhentes via en skattebesparelse.

Skatterådet har netop offentliggjort de nye satser for befordringsfradraget i 2024.
Du kan se satserne lige her

Hvad får du ud af fradraget?
Befordringsfradraget kan trækkes fra på din årsopgørelse som et ligningsmæssigt fradrag, som har en skatteværdi på ca. 26 %. Det betyder, at du på et befordringsfradrag på kr. 10.000 kan spare ca. kr. 2.600 i skat.
Herunder kan du se et par helt konkrete eksempler.

 

Eksempler (2024-satser)
Har du fx 37 kilometer til arbejde får du fradrag for: 2 x 37 – 24 kilometer = 50 kilometer pr. dag til satsen 2,23 kr. svarende til kr. 111,50 pr. dag. Ved 216 arbejdsdage (SKAT anvender 216 dage som standard for antal arbejdsdage) om måneden betyder det et årligt fradrag på kr. 24.084 og en skattebesparelse på. kr. 6.282.

Har du derimod 73 km hver vej, er regnestykket derimod:

Ved 216 arbejdsdage på et år, får du derfor et årligt befordringsfradrag på kr. 52.291 og en skattebesparelse på ca. kr. 13.600.

 

Angivelse
Hvis du gerne vil nyde godt at fradraget her og nu, skal du huske at angive den forventede kørsel på din forskudsangivelse. Vil du derimod hellere vente og få pengene udbetalt over årsopgørelsen, kan du også vente til da. (du kan læse mere om forskudsopgørelsen for 2024 HER)
Husk at registrere den korrekte rute du benytter. Måske er en rute længere men hurtigere – her vil SKAT automatisk vælge den korteste rute, så prøv evt. at se i Google Maps eller andre apps den reelle afstand du tilbagelægger mellem hjem og arbejde.

 

Vær særligt opmærksom på:

Omveje! Vær opmærksom på, at du ikke får fradrag for omveje til supermarkedet eller i forbindelse med aflevering af børn i børnehave eller skole.
Antal arbejdsdage! Mange har mulighed for at arbejde hjemmefra – her får du naturligvis ikke fradrag, så når du indtaster og beregner, så husk at benytte det korrekte antal arbejdsdage. I SKAT’s beregner på årsopgørelsen skal man indtaste antal arbejdsdage måned for måned.

 

OBS – Du kan ikke bruge befordringsfradraget til/fra dit studie, ved ulønnet praktik eller hvis du har fri bil-ordning gennem dit arbejde.

 

Har du spørgsmål eller lignende? Så kontakt os på mail@regnskabsfabrikanten.dk