Denne hypotese støder vi ofte på i regnskabsverdenen. Ofte ytres den af mindre virksomheder, hvor det handler om at spare, hvor der spares kan. Her tænker mange, at man da selvfølgelig kan spare bogholderen væk, for hvor svært kan det være?
Vi vil i dette indlæg dykke lidt ned i nogle af de ting, man skal overveje, inden man springer ud i det – for som du vil finde ud af herunder, så er der ikke et endegyldigt svar.

Om det giver mening og om det kan betale sig for dig og din virksomhed er forskelligt fra person til person og fra virksomhed til virksomhed

Gode intentioner er ikke nok
Vi oplever, at mange selv ønsker at prøve – og vores erfaring er, at for nogen kan det betale sig, mens at andre kommer til at fortryde det inderligt. Revisorer møder jævnligt kunder, der selv har bogført og har gjort dette efter bedste evne og med de bedste intentioner.

bogføring er et håndværk, som kræver lang tid at mestre

Når bogføringen er mangelfuld eller ligefrem fejlbehæftet kan det risikere at tage længere tid at udrede, end det havde taget for revisor eller bogholder at lave det selv i første gang – og når det sker, har kunden både mistet tid og ekstra dyrt honorar, for at få rettet op på tingene.

Bogholderiet er underlagt lovgivning
Et bogholderi er ikke bare godt for ens egen skyld, så man kan se, hvordan det egentlig går med virksomheden. For mange er bogholderiets formål alene at fastslå om man tjener eller taber penge.
Men bogholderiet er faktisk underlagt bogføringsloven, da bogføringen i sidste ende skal danne grundlag for årsrapporten (årsregnskabsloven), som er lovpligtig for alle selskaber – derfor er det vigtigt, at bogføringen helt grundlæggende er korrekt og af god kvalitet. Bogføringen er også nødvendig for korrekt at kunne beregne skatten og indberette en korrekt selvangivelse (selskabsskatteloven for selskaber)
Samtidig bruges bogføringen også til at holde styr på moms og afgifter (momsloven), så man kan få de rigtige fradrag og betale det, der skal betales. Det kræver også en indsats fra dig, der selv bogfører, at du sikrer dig at få alle de fradrag, du er berettiget til!

Kort om bogføring
Bogføring består af mange ting. I bogføring gælder det ikke bare + og -; her gælder det debet og kredit. Er plus så ikke bare debet og – er kredit? Så enkelt er det desværre ikke – derfor kræver det at man sætter sig ind i det dobbelte bogholderis principper og lærer, fx at virksomhedens aktiver er debet, passiverne (gælden) er i kredit. Når vi så endelig taler om resultatopgørelsen (virksomhedens drift), så stopper logikken for her er indtægter i kredit (minus) og udgifter i debet (plus).

Kan det være så svært at bogføre selv?
Det er ikke nemt, det er ikke ligetil – men det er ikke umuligt. Det er bare vigtigt, at man inden gør sig nogle overvejelser – for i dette korte indlæg har vi ikke talt om fx vigtigheden af at kende til momsloven – og heller ikke alle de forskellige regnskabssystemer, du kan vælge.

Kan det være så svært at bogføre selv?
I sig selv er det faktisk også det forkerte spørgsmål, at stille sig. For måske falder det dig ligefor – men måske er din tid bedre brugt på at drive, leve og vokse din virksomhed?
Men synes du derimod, at det er spændende – og du har flair for det? Så gør det endeligt selv – for det giver uden tvivl indsigt i din virksomhed og er en besparelse (med mindre du kunne have tjent mere ved at lægge timerne andetsteds, end du sparer)
Virker det at bogføre uoverskueligt? Så er det måske en god investering fra starten at få den nødvendige hjælp til at komme rigtigt ud af starthullet.
Hvis du overvejer selv, at bogføre for din virksomhed, så stil dig selv disse spørgsmål inden du går blindt ind til opgaven:

Har jeg kompetencerne – og forstår jeg debet og kredit?

Har jeg valgt det rigtige bogføringssystem?

Er min tid bedst brugt på bogføringsopgaven eller på drift og udvikling af virksomheden?


Hvis du har brug for en bogholder, så er hjælpen nær: for vi har et netværk af bogholdere over hele landet, som kan komme dig til undsætning.

De kan hjælpe dig og tilbyde kvalitet til fornuftige priser, så du ikke skal bekymre dig om dit bogholderi – på den måde, kan du lade dem gøre det, de gør bedst, og du er fri til at drive din virksomhed, som kun du kan!

Find en bogholder nær dig: HER