Dit Lokale Bogholderi

Information

Hos Dit Lokale Bogholderi varetager bogholderi & løn administration for større virksomheder, såvel som enkeltmands virksomheder.

Vores Kontor i Charlottenlund består af over 20 års erfaring fra div. bogholderier, samt ansvarshavende stillinger inden for bogholderi & regnskab.

Vi foretager løbende gennemgang af alle regnskaber, hvor alle balancer bliver løbet igennem, på den måde sikre vi os at alle afstemninger er ajour, samt drift bogføringer og moms er bogført korrekt.

Adresse: Fredensvej 42, kld. tv. Charlottenlund

Telefon: 22959503

Mail: sasse@ditlokalebogholderi.dk

Indehaver: Sasse Kragsholt Abildgaard-Roope

Hjemmeside: www.ditlokalebogholderi.dk

CVR.: 38611534

Løn Bogholderi

Mdl. Rappor-teringer

Også på engelsk

Advokat bogholeri