I december vedtog Folketinget ændringer og lempede dermed kravene til omregistrering af iværksætterselskaber.

Ny frist
Midt i en tid, der står i COVID-19 og pandemiens tegn, ville alt andet end en udskydelse være overraskende. Den nye frist er 15. oktober 2021.
Hvis du ønsker, at beholde dit selskab og ændre det til et anpartsselskab skal du senest denne dato have besluttet på en generalforsamling, at en omregistrering skal gennemføres.

Lempelsen
Samtidig har Folketinget gjort det nemmere at ændre dit IVS til et ApS. De hidtidige regler har krævet at egenkapitalen mindst skulle udgøre kr. 40.000 svarende til kapitalkravet for anpartsselskaber. Nu er det derimod nok, at øge selskabskapitalen til kr. 40.000 Det betyder, at man kan gennemføre en omregistrering selv om dit selskab har en negativ egenkapital – og selv dette efter en indbetaling af forskellen mellem din gamle selskabskapital og den nye.
Hvis du før havde en selskabskapital på kr. 1, skal du dermed ”blot” indbetale kr. 39.999 til selskabet. Uanset om du havde en negativ egenkapital før

Alternativer til indbetaling?
Der findes heldigvis alternativer til kontant indbetaling af den nye selskabskapital. Hvis du allerede har opbygget en solid egenkapital og har tjent pengene ind selv, så kan du konvertere overført resultat fra tidligere år til selskabskapital.
Et andet alternativ kan være, at selskabet skylder dig som kapitalejer penge. Hvis dit selskab skylder dig mere end forskelsbeløbet, kan du konvertere selskabets gæld til dig privat, til selskabskapital. Hvis selskabet er insolvent og har en negativ egenkapital på dette tidspunkt, skal du være opmærksom på, at den skattemæssige anskaffelsessum af den gældskonverterede kapital er 0 kr., som betyder at du ikke kan få et personligt skattefradrag herpå, ved senere salg/lukning.

Man kan også sikre sig den nye selskabskapital ved at blande to eller alle af disse tre indbetalingsmetoder.

Det formelle
For at gennemføre omregistreringen skal man sørge for at:
– Indbetale forskelsbeløbet (med mindre man konverterer gæld eller beløb fra de frie reserver)
– Tilrette selskabets vedtægter
– Vedtage omregistreringen og de tilrettede vedtægter, på generalforsamlingen
– Registrere ændringerne på www.virk.dk *
– Husk at opdatere selskabets ejerbog på baggrund af kapitalforhøjelsen

Skal Regnskabsfabrikanten hjælpe dig?
Vi vil meget gerne hjælpe dig med at omregistrere dit iværksætterselskab til anpartsselskab, så du kommer godt i mål.
Vores pris er kr. 4.000 plus moms – og her sørger vi for at tage os af alt det formelle og gennemføre omregistreringen lige fra generalforsamling og vedtægter til selve registreringen hos Erhvervsstyrelsen og opdatering af ejerbog.
Kontakt os på mail@regnskabsfabrikanten.dk

*OBS: Erhvervsstyrelsens systemer er endnu ikke sat op til at kunne håndtere omregistreringen uden den traditionelle revisorerklæring