Internt og eksternt årsregnskab – hvad er forskellen?

Der findes flere forskellige typer af regnskaber, som man bruger i forskellige sammenhænge. Men hvad er forskellen egentlig?

Vi vil gerne i det følgende komme lidt ind på, hvad man bruger de forskellige regnskaber til og til fordel for hvem, de udarbejdes.

Det eksterne årsregnskab – Årsrapporten

Ethvert selskab skal i henhold til Årsregnskabslovens § 138 uden ugrundet ophold efter godkendelsen indsende den godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning!

Det eksterne regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven – og det kan derfor være en god ide at have en revisor inde over, selv hvis der ikke er revisionspligt; der findes nemlig flere end blot revisioner; såsom fx assistanceerklæring, som er langt mindre omfattende end en revision!

Det eksterne regnskab bliver herefter offentliggjort og vil være offentligt tilgængeligt. Offentlige instanser, banker, kreditorer og konkurrenter kan derfor bruge det som et redskab til at vurdere din virksomhed og opnå en forståelse af dens styrker og svagheder.

Målet med Årsrapporten er at vise et retvisende billede af en given virksomheds økonomi og finansielle stilling. Der vil derfor ikke være fuld gennemsigtighed for læseren af regnskabet. Det eksterne årsregnskab skal nemlig opstilles efter gældende standarder og der er begrænsede krav i forhold til, hvor mange informationer, der skal fremgå. Der vil derfor ikke skulle informeres på detailniveau; men snarere på det store linjer.

Du kan her se, hvordan et eksternt regnskab ser ud: 1 Ekstern årsrapport B

Det interne årsregnskab

Imens det eksterne årsregnskab skal offentliggøres, forbliver det interne regnskab derimod fortroligt og er alene tilgængeligt for virksomheden og for hvem, end virksomheden giver indblik heri.

Det interne regnskab er alene til virksomhedens brug og er med til at sikre, at man på bedre vis og til bunds kan vurdere virksomheden og dens økonomiske situation. Det kan derfor være et vigtigt værktøj til at analysere sin virksomhed, så man er opdateret med udviklingen – og så man i tide kan opfange evt. negative tendenser og udfordringer, så man kan gøre noget ved årsagen til disse!

Det interne årsregnskab er ikke underlagt årsregnskabsloven, og kan derfor opstilles langt mere frit og tilpasses den enkelte virksomheds behov – for der findes ikke to identiske virksomheder!

Det er ikke kun virksomheden selv, der ville kunne bruge det interne årsregnskab. Det kan også være, at banken eller andre långivere, anmoder om et internt regnskab, for bedre at være i stand til at vurdere virksomhedens kreditværdighed. Men hvem, der får adgang til det interne årsregnskab, vil være op til virksomheden selv, da det alene opstilles til virksomhedes egen brug.

Du kan her se, hvordan det interne regnskab ser ud – der er taget udgangspunkt i nøjagtig samme data og tal som ved eksemplet på det eksterne regnskab: 1 Intern årsrapport B

Hvis du har flere spørgsmål til dette område – eller andre, så tøv ikke med at kontakte på e-mail: mail@regnskabsfabrikanten.dk