Det er ved at være jul igen – og dermed tid til julegaver til personale og forretningsforbindelser. Hvad må jeg give væk i julegaver til personale og forretningsforbinder, og hvordan er det lige med skat og moms?

Julegaver til kunder
Hvis man giver gaver væk til kunder, anses dette skattemæssigt for at blive givet væk, for at opnå et salg eller profilere virksomheden.

Der er således tale om repræsentation, og dermed tale om 25 % skattefradrag

Der er ikke momsfradrag.

Hvis man giver en gave væk til 80 kr. + moms = 100 kr., vil skattevæsenet dermed være med til at
betale (100 x 25 % x 23,5 % skat =) 5,875 kr. De resterende ca. 94 kr. vil virksomheden selv skulle
betale.

Hvis der generelt skal opnås større skattefradrag (og momsfradrag), skal der være tale om
salgsomkostninger, dvs. omkostninger afholdt over for en ubestemt bred kreds af kunder.

Julegaver til forretningsforbindelse
Gaver til andre forretningsforbindelser end kunder, anses skattemæssigt for at blive givet væk, for
at opnå et salg eller profilere virksomheden.

Der er således tale om repræsentation, og dermed tale om 25 % skattefradrag.

Der er ikke momsfradrag.

Hvis man giver en gave væk til 80 kr. + moms = 100 kr., vil skattevæsenet dermed være med til at
betale (100 x 25 % x 23,5 % skat =) 5,875 kr. De resterende ca. 94 kr. vil virksomheden selv skulle
betale.

Julegaver til medarbejdere
Der er skattefradrag for julegaver til ansatte. Dette gælder gaver i naturalier op til 800 kr. De
ansatte bliver ikke beskattet.

Rede penge og gavekort anses uanset beløbets størrelse for løn, med dertil hørende krav om
beskatning hos medarbejderen (skattetræk). Dog har der været et par afgørelser om, at
medarbejderen ikke blev beskattet af en julegave på 800 kr. i form af gavekort til en række
forskellige ting. Det vil være en betingelse, at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter.

Der er ikke momsfradrag.

Hvis der gives en gave væk en værdi på 640 kr. + moms = 800 kr. er der fuldt skattefradrag, og
skattevæsenet vil dermed være med til at betale (800 x 23,5 % skat =) 188 kr. De resterende 612 kr.
vil virksomheden selv skulle betale.

Sammenhæng med bagatelgrænsen
Bemærk at der skattemæssigt findes en bagatelgrænse for beskatning hos medarbejdere på 1.100
kr. om året. Hvis medarbejderen modager et mindre beløb end dette, er medarbejderen ikke
skattepligtig. Hvis julegavegrænsen på 800 altså ikke er overskredet.

Eksempel 1: Hvis medarbejderen modtager en julegave på 900 kr. og andre gaver i løbet af året
på 500 kr., bliver medarbejderen beskattet af alle 1.400 kr. Begge grænser er overskredet.

Eksempel 2: Hvis medarbejderen modtager en julegave på 800 kr. og andre gaver i løbet af året
på 300 kr., bliver medarbejderen ikke beskattet. Ingen af grænserne er overskredet.

Eksempel 3: Hvis medarbejderen modtager en julegave på 800 kr. og andre gaver i løbet af året
på 1.000 kr., bliver medarbejderen beskattet af 1.000 kr. Kun bagatelgrænsen på 1.100 kr. er
overskredet (medarbejderen modtager samlet 1.800 kr.). Dvs. at julegaven altid er skattefri, når
værdien på de 800 ikke er overskredet.

Når man skal regne gaver sammen, til brug for bagatelgrænsen, skal man medregne julegaven i
form af naturalier op til kr. 800 kr., påskeæg, vingaver, blomster, deltagelse i motionsløb, adgang til
svømmehal, årskort til Zoo, fribilletter til sportsbegivenheder (dog ikke vedr. sponsorater) og andet.

Lejlighedsgaver skal ikke medregnes, fx en gave som følge af medarbejderens bryllup.

Indberetningspligt
Det er medarbejderens selv, som skal indberette beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren i
løbet af året giver gaver, som samlet set overstiger 1.100 kroner.

Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis der gives en gave, hvis
værdi i overstiger 1.100 kroner. Dog skal der ikke ske indberetning af lejlighedsgaver.

Fysiske gaver, eller gavekort?
Det kan af og til være en fordel at give fysiske gaver væk i stedet for gavekort, da en fysisk gave
giver mange en følelse af at blive tænkt særligt på.

Derudover er det vores holdning, at overskridelse af grænserne, således at medarbejderen bliver
skattepligtig, i visse situationer kan skabe utilfredse medarbejdere, hvor gavestørrelsen slet ikke står mål med utilfredsheden hos medarbejderen.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om emnet.