Lær at bruge dit regnskab
År efter år afleverer du din årsrapport og selvangivelse til hhv. Erhvervsstyrelsen og SKAT. Langt de fleste gør det alene, fordi de skal – og hvis ikke, så bliver selskabet lukket. Rigtig mange virksomhedsejere og –ledere af mindre virksomheder har fokus stift rettet mod virksomhedens beskæftigelsesområde og arbejde for deres kunder.

Saldobalancer, kontospecifikationer, årsrapporter osv. Træder derfor ofte i baggrunden for fakturering, PR og udførelse af arbejdet. Dette er ganske vist naturligt – men kunne det tænkes, at skabe værdi, hvis man brugte mere tid på årsrapporten og tallene bagved end blot at underskrive de forskellige regnskaber år efter år?

Dit regnskab er et billede på din virksomheds økonomiske situation
Formålet med regnskaber og saldobalancer er at opsummere, hvordan din virksomhed har det. Den skaber et billede af din virksomhed og kan fortælle dig, om virksomheden er sund og i vækst – eller om der er stilstand i driftens udvikling. Den kan fortælle dig så meget mere, hvad din virksomhed er værd, og om du tjener penge.

Et billede siger mere end 1000 ord – mon tal kan gøre det samme?

Oplever du vækst, men du tjener ikke flere penge?
Du ved måske, at du fakturerer mere og mere, men du høster ikke rigtig et større udbytte. Her kan balancen eller et internt regnskab hurtigt afsløre, hvor pengene er gået hen.

Du kan fx opleve kraftig vækst og fortsat stram likviditet, hvis du konstant øger aktivitetsniveauet og derfor binder flere penge i fx et varelager. Det koster noget at vokse, og det kan derfor betyde, at du først oplever gevinsten ved din indsats.
Når din virksomhed vokser vil det ofte tage tid at tilpasse sig et stigende aktivitetsniveau – det kan betyde at personaleomkostningerne fx vil stige forholdsvist meget for en tid, fordi de også er i gang med at tilpasse sig. Men hvis dine personaleomkostninger forholdsvist optager en større og større del af din omsætning, så er der måske noget, du skal være opmærksom på – det går hurtigt ud over virksomhedens effektivitet og dermed også indtjeningen.

Du kan præcist se virksomhedens fordeling af økonomiske ressourcer
Saldobalancen viser tydeligt, hvor du i enhver given periode har lagt dine økonomiske ressourcer igennem dens omkostninger. Man kan sammenligne en resultatopgørelse over flere år, så du kan se, hvordan udgifterne udvikler sig over en årrække – måske er der nogle områder, hvor priserne er steget og du måske skal kigge efter en anden leverandør.
Du kan hurtigt se om dine udgifter til markedsføring også medfører vækst i omsætningen. Får du noget for dine markedsføringskroner – eller skal du måske omprioritere, hvordan du gør opmærksom på dig selv og din virksomhed?

Hvor sund er din økonomi?
Du kan ved at tage et kig på din balance (aktiver & passiver) få et overblik over, hvad du har af værdier i din virksomhed – og hvad du har af gæld.
Det kan fx være et problem, hvis du har en kortfristet gæld, der langt overstiger, hvad du har af likvide beholdninger – for hvordan skal du ellers betale dine regninger.
Du kan følge din andel af virksomhedens værdi ved at se på egenkapitalen – det er hvad den til enhver tid er værd for kapitalejeren.

Vores råd vil derfor være, at du lærer at forstå dit regnskab. Hvilke steder kan du spare? Hvilke steder kan du optimere?