OBS – det er ikke krav for virksomheder i klasse A og B at indregne leasingaktiver i balancen.
Download leasingaktiver