Det kan være en jungle at finde rundt i fradrag for moms og skat ved repræsentationsomkostninger, bespisning af personale og forretningsforbindelser, hvorfor det gælder om at holde tungen lige i munden.
Der er nemlig væsentlig forskel på om det et kunde- eller personalearrangement og om det foregår i virksomhedens egne lokaler eller ude i byen.
Længere nede kan du samtidig blive klogere på kantineordninger evt. skattemæssige konsekvenser for lønmodtagere ved bespisning i firmasammenhænge.

Generelt
Generelt er skattereglerne på området klarere end reglerne for moms.
Fx vil der oftest være 100% skattemæssigt fradrag for bespisning mm. for personale, mens der for kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser er 25% fradrag skattemæssigt.
Momsfradraget varierer derimod mellem 0%, 25% og 100% i fradrag afhængig af flere forskellige faktorer.

For at hjælpe dig har vi derfor udarbejdet nedenstående skema, du kan bruge, kopiere eller udskrive.

Fradragsret for ansatte
Udover at tage stilling til virksomhedens konsekvenser moms- og skattemæssigt, skal man også tænke over konsekvensen for ansatte, hovedaktionærer eller dig, som driver selvstændig virksomhed.
Hovedreglen er at ansatte (herunder hovedaktionærer) er skattepligtige af fri kost (bespisning). Beskatningsværdien er som udgangspunkt markedsværdien.

”Som udgangspunkt har selvstændige erhvervsdrivende ingen fradrag for egen bespisning.”

Som enhver god regel er der naturligvis også her undtagelser. Du kan se nogle af dem her:

  1. Hensyntagen til arbejdet: Sker bespisningen i overvejende grad af hensynet til den ansattes arbejde er denne omfattet af bagatelgrænsen på kr. 6.700 (2023) fx ved bespisning i forbindelse med overarbejde.
  2. Midlertidigt arbejdssted – LL § 16, stk. 11: Bespisning i forbindelse med arbejde på et midlertidigt arbejdssted (som forstås som et arbejdssted man arbejder sjældent/kortvarigt), er som udgangspunkt ikke skattepligtig for medarbejderen. Eksempler kunne være kurser eller salgsmøder hos kunder.
  3. Forretningsrejser (LL § 9A): Diæter/rejsegodtgørelse på midlertidig arbejdssted og hvor rejsen udgør mindst 24 timer. Selvstændige kan tilsvarende anvende reglerne jf. LL § 9A, stk. 8 (dog højest kr. 30.500 i 2023 fsva. standardssatserne – herefter kan anvendes fradrag for dokumenterede udgifter).
  4. Sociale arrangementer: Bespisning ved sociale personalearrangementer er som udgangspunkt skattefrie, når de kan kategoriseres som ”normal personalepleje”. Dette kunne være Sommerfest, eller Julefrokoster.
  5. Forretningsmiddage: Forretningsmiddage er som udgangspunkt skattefrie for deltagerne.
  6. Kaffe, te, frugt o.l. på arbejdspladsen: Har arbejdsgiveren som ”normal personalepleje” kaffe, te, frugt -ordninger, beskattes medarbejderen ikke heraf.
  7. Morgenbrød: Giver arbejdsgiveren morgenbrød højest én gang i ugen, er denne som udgangspunkt skattefri for lønmodtageren.


Kantineordning

Kantineordninger er omfattet af særlige regler bl.a. gælder kantineordningen kun for ét måltid om dagen. Endvidere må der ikke være tale om lønnedgang. Det er i ved kantineordning muligt at bruge eksterne leverandører.
Følgende gælder hovedaktionærer og lønansatte i virksomheder:

Har du spørgsmål eller brug for en revisor? Så tag endelig kontakt til os på: mail@regnskabsfabrikanten.dk