Updatet hvidvaskningslov
Hvidvaskningsloven er ”opdateret” i sommeren 2017, hvilket primært medfører yderligere krav til bogholdervirksomhederne. Hvidvask og terrorfinansiering har stor politisk fokus og det er uden tvivl kommet for at blive.

Det er vores opfattelse, at det er meget vigtigt at have kendskab til loven og hvilke krav der stilles.

Hvidvaskningsloven kræver bl.a.:

  • At bogholdervirksomheden har politikker og procedurer for overholdelse af loven.
  • At bogholdervirksomheden skal lave overordnet risikovurdering af sine kundesegmenter.
  • At bogholdervirksomheden forestår risikovurdering på hver enkelt kunde og indhenter den fornødne dokumentation for kundens og reelle ejeres identitet (og forestår disse med passende mellemrum).
  • At bogholdervirksomheden forestår indberetning til SØIK i visse situationer, herunder hvis det konstateres at din kunde har modtaget kontant mindst kr. 50.000 (i én handel).

Gør noget!
Vi anser det bestemt som ”uhensigtsmæssigt” at være passiv i relation til de forpligtelser du har som bogholdervirksomhed.

Gør noget! – så tror vi du allerede er kommet rigtig langt.

Det er altid bedre at have forsøgt at overholde lovens regler end at have gjort intet – måske fordi risikoen for opdagelse vurderes meget lille at lovens bestemmelser skønnes ”opblæst”.
Vi vil gerne hjælpe dig til at gøre noget – og så tror vi at du allerede er nået rigtig langt. Vi har derfor lavet en ”værktøjssamling” målrettet små bogholdervirksomheder.
Vores gratis værktøjssamling indbefatter:

  • Eksempel på Politik og procedure om hvidvask 2.0
  • Bilag 1: Kundeidentitetsvurdering
  • Bilag 2: Hvidvaskningsloven


Kontakt os

Vores ”værktøjskasse” tilbydes gratis til alle bogholdere i vores netværk – skriv til os på mail@regnskabsfabrikanten.dk hvis du som medlem gerne vil have den tilsendt.
Er du ikke medlem men har et ønske herom, så læs mere her på: