Vi hører ofte udsagnet; at revisoren er et nødvendigt onde. En tvungen udgift, som vi ikke kan slippe for, men som vi heller ikke får noget konkret for. For at kunne besvare spørgsmålet er vi nødt til at runde nogle forskellige elementer.

Er revisoren nødvendig?
I dag når langt de fleste mindre selskaber stiftes, sørger advokaten typisk for, at der i vedtægterne står, at selskabets årsrapport ikke skal revideres, så længe selskabet opfylder betingelserne herfor.
Det betyder kort og godt, at et selskab kan undlade revisionen, hvis 2 af 3 betingelser er opfyldt 2 år i streg: balancesum under 4 mio. kr., under 8 mio. kr. i omsætning og under 12 heltidsansatte. Revisoren er derfor ikke et krav eller nødvendighed for udarbejdelse af årsregnskabet.
Det betyder, at den traditionelle revision, som kræver en lang række af handlinger fra en godkendt revisor, ikke længere er et krav, men noget man kan vælge til eller fra. Nogle selskaber vil dog stadig ”vælge” revision til på fx deres banks forlangende.

Selvom revisionen kan fravælges skal årsrapporten fortsat udarbejdes og indleveres.

Hvem skal så lave årsrapporten?
Det står virksomheden frit for, hvem der skal lave selskabets årsrapport, når revision er fravalgt. Virksomheden kan selv vælge at lave den. Bogholderen kan lave den. Eller revisoren kan lave den – uden revision med en såkaldt assistanceerklæring.
Det er blot vigtigt, at være opmærksom på, at kun godkendte revisorer kan afgive en sådan erklæring – når virksomheden selv laver årsrapporten, skal der derfor blot ikke være en side med revisorerklæring, da det ikke er et krav.

Man skal fortsat sikre sig, at årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven – ultimativt er det selskabets ledelses ansvar.

Alle kan principielt lave en årsrapport – man skal bare stille sig selv spørgsmålet om man mener, at man har kompetencerne til det – eller om man måske bør trække kvalificerede personer ind til at sikre, at lovgivningen overholdes.
Her er det vigtigt, at huske at årsrapporten er det offentliges og virksomhedens interessenters (samarbejdspartnere, ansatte, ejere, kunder, leverandører og konkurrenter) mulighed for at få et blik på virksomhedens økonomiske situation. Årsrapporten skal derfor altid være retvisende, hvilket er det man kalder årsregnskabslovens generalklausul.

Det kan derfor godt være nødvendigt at indhente eksperter på området for at sikre, at årsrapporten bliver retvisende regnskabsbrugeren.

Er revisoren et onde?
Svaret på dette spørgsmål vil vi lade stå åbent. Hvis du ikke synes revisoren giver noget værdi, at regnskabet er ligegyldigt, og at det skal gøres så hurtigt og billigt som muligt, så vil du nok være mere tilbøjeligt til at se os og vores arbejde som et ”onde”.
Vores overbevisning er dog, vi som branche skaber værdi. Vi sørger for at regnskabet er rigtigt, at det indleveres rettidigt – og at kravene overholdes. Hvis fristen ikke overholdes sendes selskabet til tvangsopløsning – og hvis du ønsker at genoptage det, skal du have en revisor ind over – her er der intet valg.
Hvis man indhenter revisorens hjælp til årsrapporten, så får man typisk også hjælp med beregning af skatten og indberetning af selvangivelsen – her mener vi også, at vi skaber værdi. For det første kender vi dine muligheder for fradrag – og for det andet, sørger vi for at både beregning og indberetning er korrekt. Skat er ikke altid ligetil – især ikke når det er et af de lovgivningsmæssige områder, som undergår størst forandring – HELE TIDEN.

Vi synes derfor ikke, at revisoren er et onde – uanset om vi er nødvendige eller ej.

Vi tror, at vi skaber værdi – og hos os sørger vi for, at der ikke bliver lavet mere end lige præcis det, du har brug for. Vores mål er at hjælpe dig med de ydelser, som du har brug for til en fast lav pris – men uden at vi går på kompromis med kvaliteten. Kontakt os på mail HER for at høre mere.