Er du en af de mange, som er blevet ramt af, at Erhvervsstyrelsen nu har slået ned på de mange selskaber, der har glemt eller undladt at registrere reelle ejere? Så er du ikke alene!

Hvad er reelle ejere?
Alle personer som direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af et dansk selskab skal indberettes på virk.dk som reelle ejere. Det er således ikke alene den person eller selskab som direkte ejer et givent selskab, som skal registreres. I alle danske selskaber skal man positivt tilkende give hvilke reelle ejere der er (eller hvis der ikke er nogen).
Registeret udspringer af folketingets tiltag mod hvidvaskning og skal øge gennemsigtigheden i danske selskaber.

Tvangsopløsning
Erhvervsstyrelsen har i 2018 sat fokus på registrering af reelle ejere. Mange af de, der ikke har været forbi hjemmesiden og bragt det i orden, er nu blevet ramt af, at være sendt til tvangsopløsning.

Så snart man sendes til tvangsopløsning er der ingen vej tilbage.

Man præsenteres med to muligheder. Man kan anmode om genoptagelse af selskabet – men hvis man intet foretager sig, bliver selskabet tvangsopløst. Først udpeger skifteretten en likvidator, en advokat, til at tage sig af boet og foretage lukningen. Ofte vil advokaten inddrage en revisor til at tage sig af likvidationsregnskab og det regnskabsmæssige. Det betyder selvsagt, at der går en god bid af kagen til advokat og revisor. Samlet set løber prisen typisk hurtigt op i kr. 20.000 plus moms, hvis ikke mere.

Hvis du reagerer hurtigt kan du genoptage selskabet uden en advokat.

Når du modtager oplysningen om, at selskabet er sendt til tvangsopløsning, så kan selskabet genoptages – det eneste du skal gøre, er at få en godkendt revisor til at lave en erklæring om, at selskabskapitalen er tilstede og intakt.
Så længe din egenkapital er højere end din selskabskapital, så kan du altså genoptage dit selskab.

Processen for genoptagelser
Hvis du har fået en meddelelse fra Erhvervsstyrelsen om, at dit selskab er sendt til tvangsopløsning pga. manglende registrering af reelle og legale ejere, så skal du gøre følgende:

  1. Find en revisor, der kan hjælpe dig med erklæringen (og evt. hele genoptagelsesprocessen) I den forbindelse skal bogholderiet ajourføres og der skal indsamles forskellig dokumentationsmateriale til revisoren.
  2. Afhold ekstraordinær generalforsamling, hvor det besluttes at genoptage selskabet.
  3. Registrer reelle og legale ejere på www.virk.dk
  4. Begynd sagen om genoptagelse på www.virk.dk og registrer reelle ejere mm. (du kan ikke komme videre end kladde, før revisoren er klar med erklæringen)
  5. Tag kontakt til Erhvervsstyrelsen (send mail HER) og Sø- og Handelsretten (Send mail HER) og lad begge instanser vide, at du er i gang med at genoptage selskabet og anmod dem om udsættelse af tvangsopløsningen.
    (Dette er vigtigt, da de uden videre kan tillade sig at fremrykke datoen for påbegyndelse af tvangsopløsningen – uagtet at du har fået angivet en senere dato)

Lær mere
Du kan læse mere om emnet HER – og samtidig komme videre med at indberette reelle ejere for lige netop din virksomhed.

Hvis du har spørgsmål eller din virksomhed måske allerede er blevet sendt til tvangsopløsning, så kan du sende os en mail og få et tilbud HER– vores priser starter ved kr. 6.000 plus moms for både revisorerklæring og assistance med genoptagelsen.