En video som giver indblik i de forskellige regnskabstyper.

Her kommer vi omkring følgende emner:

  • Bogføringsloven
  • Momspligtige virksomheder
  • Skat
  • Årsregnskabsloven
  • Skattemæssigt resultat
  • Internt regnskab
  • Eksternt regnskab