NB privat bolig (lejlighed / hus) – ikke sommerhuse.
Læs også mere HER

Deleøkonomi er blevet populært gennem de seneste år, og inden for ejendomsudlejning har Airbnb slået igennem som populært alternativ til de dyrere hoteller.
Problemet med disse spirende tjenester er ofte, at skattebetalingen har været overladt til udlejerens samvittighed og egen pligt om indberetning.

Men hvordan er det lige med indberetning?
Tjenester som Airbnb og Uber har været kritiseret for det manglende samspil mellem indkomst og beskatning. Regeringen har i 2018 indgået en aftale med Airbnb om, at der med virkning fra 2018, foregår automatisk indberetning fra Airbnb til skattemyndighederne. Aftalen indeholder desuden et loft på antal udlejningsdage a 70 dage årligt.
Det betyder, at du ikke længere skal bekymre dig, om du nu har fået tallene rigtigt med på selvangivelsen, når du udlejer din bolig – igennem Airbnb – den automatiske indberetning sker dog først fra 2021. Indtil da, kan du godt benytte dig af det nye regelsæt- også uden at lejeindtægten indberettes.

Nye regler om beskatning som alternativ
Samtidig er der der nye regler for beskatning for boligudlejere, som trådte i kraft fra 1. januar 2018 med tilbagevirkende kraft. De nye regler erstatter ikke de hidtidige, men tilføjes som alternativ valgmulighed!
De nye regler vil betyde et fladt bundfradrag på kr. 28.000 mod det nuværende bundfradrag på kr. 24.000 eller 1,33 % af ejendomsværdien. Samtidig indføres der 40 % i generelt fradrag derudover for, at gøre det skattemæssigt interessant at udleje sin bolig, som helt konkret betyder, at man kun er skattepligtig af 60 % af lejeindtægten over kr. 28.000.

Der vil derfor være en mere fordelagtig skattemæssig værdi i udlejning end i de hidtil gældende regler

Bundfradraget gennemgår derfor en forenkling i f.t. de gældende regler, mens der indføres en skattemæssig fordel ved udlejning herudover.

Hvad betyder det så for mig?
Helt konkret vil det betyde, at hvis man udlejer en ejendom for 50.000, vil der for ejendomme op til en værdi af kr. 2.800.000 være en besparelse af beløbet, der skal beskattes, med de nye regler.
Hvis du fx lejer en ejendom til 1,5 mio. kr. ud for kr. 50.000 om året, vil du opnå en skattepligtig indkomst, der er kr. 12.800 lavere end med de regler, mens den lavere skattepligtige indkomst ved en ejendom til 2,5 mio. kr. blot vil være kr. 3.550.

Reglerne fremadrettet
Fremadrettet kan du frit vælge mellem de gældende (LL § 15P) eller de nye regler (LL § 15Q). De nye regler er gældende med tilbagevirkende kraft fra og med indkomståret 2018.
De gamle regler (LL § 15P fortsætter fremover) og de nye (LL § 15Q) hvor der først fra 2021 er krav om indberetning af udlejningsbureau for at beholde den høje fradragsret.

(Du kan derfor med fordel nederst i denne blog læse nogle regneeksempler, hvor du kan se, hvad de nye regler betyder for dig, så du kan få en ide omkring konsekvenserne for din økonomi og skattebetaling.)

Har du i øvrigt brug for en revisor eller brug for hjælp til dit regnskab, kontakt os da endelig og modtag et uforpligtende tilbud HER.