RF-selskabspakken

Vi udarbejder årsrapporten for dit selskab

Din årsrapport er afgørende for at give dine interessenter som aktionærer, investorer og myndigheder et klart billede af din virksomheds økonomi.

Din årsrapport er ét samlet dokument, der indeholder:

  • Årsregnskabet (Resultatopgørelse, balance og noteoplysninger).
  • Evt. koncernregnskab.
  • Ledelsesberetning som fortæller om det foregående år samt om forventningerne til det kommende år.
  • Ledelsespåtegning (Ledelsens underskrifter)
  • Evt. revisionspåtegning
  • Evt. supplerende beretninger

Vi samler dine bilag til selvangivelse

Dine bilag til selvangivelsen er de ekstra dokumenter, du vedlægger din selvangivelse for at give mere information om indkomst, fradrag eller andre skatteforhold. Dette kan omfatte lønsedler, kvitteringer, kontoudtog eller andre relevante dokumenter, der støtter de oplysninger, du har angivet i selvangivelsen. Dine bilag er afgørende for at bevise nøjagtigheden af dine skatteoplysninger. 

Vi indberetter din selvangivelse

Vi indberetter dine skatteoplysninger til  skattemyndigheder. Indberetningen er afgørende for at sikre, at du overholder skattelovgivningen samtidig med at du opnår de korrekte fradrag.

Vi laver dit selskabs generalforsamlingsreferat

Dit generalforsamlingsreferat dokumenterer beslutninger og begivenheder fra din virksomheds generalforsamling. Referatet inkluderer normalt oplysninger om valg af bestyrelsesmedlemmer, godkendelse af årsrapporten, beslutninger om udbytte og andre vigtige sager, der er drøftet og besluttet på generalforsamlingen.