RF-holdingpakken

Vi udarbejder årsrapport for dit holdingselskab

Din årsrapport er afgørende for at give dine interessenter som aktionærer, investorer og myndigheder et klart billede af din virksomheds økonomi.

Årsrapporten for dit holdingselskab er ét dokument, der indeholder:

  • Årsregnskabet (Resultatopgørelse, balance og noteoplysninger).
  • Evt. koncernregnskab.
  • Ledelsesberetning som fortæller om det foregående år samt om forventningerne til det kommende år.
  • Ledelsespåtegning (Ledelsens underskrifter)
  • Evt. revisionspåtegning
  • Evt. supplerende beretninger

Vi samler dine bilag til selvangivelse

De dokumenter, du indsender i forbindelse med din selvangivelse, kaldes bilag og understøtter de oplysninger, du har angivet i selvangivelsen om indkomst, fradrag og andre skattemæssige forhold.

Det er af afgørende betydning at vedlægge disse bilag for at sikre og dokumentere nøjagtigheden af dine skatteoplysninger.

Vi indberetter din selvangivelse

Vi indberetter dine skatteoplysninger til  skattemyndigheder. Indberetningen er afgørende for at sikre, at du overholder skattelovgivningen samtidig med at du opnår de korrekte fradrag.

Vi laver dit holdingselskabs generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferatet dokumenterer vigtige beslutninger og begivenheder fra dit holdingselskabs generalforsamling. Referatet inkluderer typisk oplysninger om valg af bestyrelsesmedlemmer, godkendelse af årsrapporten, beslutninger om udbytte og andre vigtige sager, der er drøftet og besluttet på generalforsamlingen.