Momskompensation

Momskompensation er en mulighed for blandt andet kirker og foreninger til at få godtgjort en del af deres udgifter til moms.