RF-enkeltmandspakken

Vi udarbejder årsrapporten for dit enkeltmandsfirma inkl. udvidet notepakke

Din årsrapport er afgørende for at give dine interessenter som aktionærer, investorer og myndigheder et klart billede af din virksomheds økonomi.

Din årsrapport er ét samlet dokument, der indeholder:

  • Årsregnskabet (Resultatopgørelse, balance og udvidet noteoplysninger).
  • Ledelsesberetning som fortæller om det foregående år samt om forventningerne til det kommende år.
  • Ledelsespåtegning (Ledelsens underskrifter)
  • Evt. revisionspåtegning
  • Evt. supplerende beretninger

Vi samler dine bilag til selvangivelse

De supplerende dokumenter, du indsender i forbindelse med din selvangivelse, kaldes bilag. Disse bilag understøtter dine information om indkomst, fradrag og andre skatteforhold.  

Vi indberetter din udvidet selvangivelse

Vi indberetter dine oplysninger til skattemyndigheder via den udvidet selvangivelse. Indberetningen er afgørende for at sikre, at du overholder skattelovgivningen samtidig med at du opnår de korrekte fradrag.