For mange virksomheder anses revisoren som værende et unødvendigt onde. Det kan være svært at se fordelene, der er forbundet med at have en revisor, man blot ser én gang om året, og som typisk er langt dyrere end man kunne ønske sig.
Kan du nikke genkendende til det?

Der er dog lys for tunellen, da det jo netop er muligt at fravælge revision for B-selskaber som to år i træk ikke overskrider to af de følgende tre kriterier:

  • Balancesum: 4 mio. kr.
  • Nettoomsætning: 8 mio. kr.
  • Antal ansatte: 12 (gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede over hele regnskabsåret)


Reglerne er ikke nye, men mange er fortsat uvidende om dem – eller går med antagelsen, om at kvaliteten ville falde til et uacceptabelt niveau eller at kreditorer og/eller bankforbindelser ikke vil have tiltro til regnskaberne.
Den betragtning er vi imidlertid ikke helt enige i. Fravalg af revision betyder, at man ikke SKAL have en registreret eller statsautoriseret revisor til at gennemgå Årsrapporten.

Hvem laver så regnskabet?
Nogle, der fravælger revision, forsøger egenhændigt at opstille en årsrapport – for hvor svært kan det være? Muligheden for at fravælge revision betyder ikke, at årsrapporten ikke skal laves – det skal den stadig. Og principielt stadig efter lige store kvalitetsmæssige krav som før, da den aflægges efter Årsregnskabsloven – og aflægges af selskabets ledelse.
Det er altså ledelsen, der står med ansvaret for, at årsrapporten er aflagt korrekt. Revisionens formål er blot at sikre, at ledelsen har forvaltet dette ansvar på tilfredsstillende vis.

En anden mulighed; den som vi anbefaler, er stadig at benytte sig af revisorer til at lave regnskabet, men med en såkaldt assistanceerklæring i stedet for en revisionserklæring.
Forskellen er omfanget i revisorens arbejdshandlinger og dokumentationskrav, samt naturligvis sikkerheden for i hvor høj grad revisor kan vide sig helt sikker på, at regnskabet er korrekt.

Vi anbefaler, at man fravælger revision, men ikke for selv at gøre det, da det stadig kan være en svær jungle af lovgivningsmæssige krav, formalia og praksisser at navigere sig igennem, som selskabsledelse. Vi foreslår derfor, at virksomhederne gør det, som de gør bedst – og at hyre revisorer til at gøre det, som de gør bedst.

Ved at bruge en revisor til at stille regnskabet op, sikrer man at det lever op til Årsregnskabslovens krav, hvilket ikke altid bare er lige til for selv erfarne bogholdere.

Men hvorfor beholde revisoren, hvis man fravalgte dem som et unødvendigt og dyrt onde?
Foruden regnskaber, der lever op til kravene, der lovgivningsmæssigt stilles til årsrapporter, så er der en væsentlig prisforskel, så fravalget af revisionen kan mærkes direkte på selskabets likvide pengepung.
For helt små selskaber kan der være op mod en 5 cifret besparelse ved at gå fra revision til assistance fra en revisor. Ofte vil kvaliteten af regnskabet slet ikke lide under fravalget af revisionen, da der ved små selskaber er relativt færre fejlkilder end ved større selskaber.

Så hvis du er en af beslutningstagerne på det økonomiske område i en virksomhed, som holder sig under 4 (balancesum), 8 (nettoomsætning), 12 (ansatte) –kravene, så skylder du måske dig selv at undersøge, om det ikke er noget, I bør overveje.
Revisorer er stadig revisorer selvom de ikke foretager revision. Ekspertisen følger således revisoren og ikke revisionen. Derfor vil en revisor typisk være at foretrække frem for selv at lave regnskabet eller at få en ikke-kyndig til det; sådan kan du også undgå unødvendige bøder for ikke at overholde lovgivningen.

Det er derfor muligt fortsat at lave et godt regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne uden at få revision og dermed opnå en væsentlig besparelse!

Hvordan fravælger man så revisionen?
Man kan ikke bare uden videre fravælge revisionen. Det skal gøres på den generalforsamling, som også godkender årsrapporten; den ordinære generalforsamling. Der skal der indstilles til og vedtages, at man fravælger revision, da selskabet opfylder kravene herfor.
Dernæst skal det anføres i ledelsespåtegningen i årsrapporten, at der for det kommende år er fravalgt revision.

Vær opmærksom på, at der i selskabets vedtægter kan være krav om, at selskabet skal revideres. I givet fald skal vedtægterne ændres, hvilket også foretages på den ordinære generalforsamling.

For nystiftede selskaber
For nystiftede virksomheder kan der allerede ved stiftelsen bestemmes, at det ikke skal revideres førend det opfylder kravene for revision.
Dette gør man på allerede i selskabets vedtægter, når de godkendes på den ordinære generalforsamling. Det er derfor vigtigt, at man har gjort sig overvejelser herom inden man selv eller ens advokat, stifter selskabet.

Så hvis dit selskab revideres men lever op til kravene for at undlade det – så overvej om et fravalg og fortsat assistance fra revisoren ikke er vejen frem for dig. På den måde får du en besparelse, der kan mærkes – og typisk lider kvaliteten af regnskabet heller ikke under det.

Hvis du har spørgsmål vedr. fravalg eller revision, eller du ønsker at fravælge revision, så kontakt os for at høre mere og lad os hjælpe dig med at komme i gang!