Betalingserklæring

En betalingserklæring angiver, hvordan selskabet dækker dets forpligtelser samt hvordan eventuelle overskydende midler fordeles til aktionærer eller ejere. Denne erklæring er en vigtig del af processen med at afvikle selskabet og kan indgå som en del af det samlede likvidationsregnskab.

Betalingserklæring
Opløsning ved betalingserklæring er en hurtig og nem måde at lukke et selskab. Proceduren er følgende:

  1. Selskabets aktiver (uderover likvide beholdninger) og gældsforpligtelser afvikles.

  2. Der udarbejdes afsluttende skatteregnskab og selvangivelse (og alle selskabets pligter afmeldes).

  3. Anmodning om Erklæring til brug for opløsning ved betalingserklæring indsendes til Skattestyrelsen.

  4. Efter modtagelse af Erklæring fra Skattestyrelsen underskriver kapitalejerne en Betalingserklæring og de 2 erklæringer indsendes til Erhvervsstyrelsen, som efterfølgende ”lukker” selskabet på cvr.


Efter at selskabet er lukket, kan kreditorers eventuelle krav stilles til det lukkede selskabs kapitalejere.

Opløsning ved betalingserklæring anbefales derfor kun anvendt, hvor kapitalejerne er helt sikre på at der ikke kommer væsentlige krav mod selskabet/kapitalejerne.