Fra og med 2019 er det nu blevet muligt at du kan opnå et skattefradrag på din private selvangivelse, såfremt du etablerer din virksomhed i selskabsform og indskyder kontante midler. Der er tale om et ligningsmæssigt skattefradrag som ikke påvirker avancebeskatningen ved fremtidigt salg af anparterne/aktierne.

Eksempel
Stifter du din virksomhed i selskabsform, hvor du privat indskyder kontant kr. 100.000 i stiftelseskapital, har du mulighed for at opnå et ”investorfradrag” på kr. 59.000, som er et ligningsmæssigt fradrag på din private selvangivelse – så opnår du privat en skatterabat på ca. kr. 16.000.
Kravene hertil er i store træk at:

1) Du skriver til dit nye selskab at du gerne vil have fradrag for investeringen.

2) Dit nye selskab indberetter fradraget til SKAT.

Derudover skal du være opmærksom på at du ikke må sælge selskabet de første 3 år og tilsvarende må selskabet heller ikke blive en ”penge-tank” i løbet af de første 3 år (dvs. selskabet skal have væsentlig driftsaktivitet – formueforvaltning, herunder udlejning, duer ikke). Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kommer investorfradraget til genbeskatning.

Ovennævnte er blot et uddrag af investorfradragsbestemmelserne, men vi anser det omtalte for at have bred interesse blandt iværksættere, som påtænker opstart af virksomhed.
Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål hertil HER og vi er naturligvis behjælpelig med både selskabsstiftelse og investorfradraget (se vores priser på HER).