Nu kommer årsopgørelsen fra SKAT!

Mange vil have opdaget, at deres opgørelse nu ligger klar i skattemappen.
Sørg for, at SKATs oplysninger er korrekte og vær opmærksom på, at rentetillægget på en eventuel restskat bliver dyrere for hver dag, der går.

Du får adgang til årsopgørelsen på SKATs hjemmeside ved hjælp af din TastSelv-kode eller din NemID. Årsopgørelsen er sædvanligvis tilgængelig nogle dage inden den annoncerede dag.

Husk alle fradrag
Hvis din opgørelse ikke indeholder alle de fradrag, som du er berettiget til, skal du huske selv at ændre årsopgørelsen. Det kan eksempelvis dreje sig om fradrag for befordring eller håndværkerfradraget.

Hvis opgørelsen ikke er klar
Hvis SKAT ikke er færdig med din årsopgørelse den 13. marts, vil du kunne finde en meddelelse i din skattemappe. Her vil du blive bedt om at give de oplysninger, SKAT mangler. Taster du oplysningerne inden den 31. marts 2017, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse. Taster du først oplysningerne efter den 31. marts 2017, vil du modtage en første årsopgørelse, som SKAT herefter ændrer. Du vil også efter den 13. marts kunne oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen for 2016, uanset om du har fået en årsopgørelse eller en meddelelse om at opgive yderligere oplysninger.

Restskat og procenttillæg
Hvis du indbetaler restskat i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017, skal du betale en dag til dag-rente på 2 procent per år. Denne dag til dag-rente kan du ikke fratrække skattemæssigt. Hvis du betalte restskat den 30. januar 2017, skal du betale rente for 30 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kroner, beregnes renten således: 100.000 kroner x 2 procent x 30/365 = 164 kroner.
Hvis du ikke har betalt din restskat for 2016 inden den 3. juli 2017, bliver beløb på indtil 19.968 kroner indregnet i forskudsskatten for 2018. Overstiger din restskat 19.968 kroner, vil den blive opkrævet i tre rater i løbet af 2017. I begge tilfælde skal du betale et fast rentetillæg på 4 procent. Du kan heller ikke her trække rentetillæggene fra i skat.

Har du ændringer?
Hvis du kan nedbringe din restskat ved at give SKAT yderligere oplysninger om eksempelvis manglende fradrag, kan du helt eller delvist undgå procenttillæg, hvis du indtaster disse fradrag. Fristen for at indtaste disse oplysninger er 1. maj 2017, hvis du er ansat som lønmodtager. Fristen er 3. juli, hvis du driver personlig virksomhed eller af anden årsag skal indsende en udvidet selvangivelse.

Skal du have skat tilbage?
Overskydende skat på op til 100.000 kroner bliver sat ind på din Nemkonto den 11. april 2017, såfremt du indsender din selvangivelse senest 31. marts 2017. Skal du have endnu større beløb tilbage, går der sædvanligvis lidt længere tid. Har du gæld til det offentlige, bliver den modregnet i den overskydende skat, så du får mindre tilbage. Det forsinker også processen. Så hvis du efter modregning af gæld stadig skal have penge tilbage, bliver de sat ind på din konto senere, dog altid inden udløbet af august måned.

Har du spørgsmål til din årsopgørelse, så kan vi hjælpe dig. Send os en mail på mail@regnskabsfabrikanten.dk