Forstå de fire revisorerklæringer; revision, udvidet gennemgang, review og assistance

Indholdsfortegnelse

Hvad er en revisorerklæring?

En revisorerklæring er en godkendt revisors erklæring om, at dit regnskab er blevet gennemgået i henhold til en bestemt standard.

Hvorfor få en revisorerklæring?

Selvom man ikke er omfattet af krav om revision eller revisorpligt, kan der være flere grunde til at få lavet en revisorerklæring.

Nogle væsentlige grunde kan være:

 • Det tilføjer troværdighed til din virksomheds økonomiske rapportering. Ved at få en revisorerklæring har du fået et uafhængigt og professionelt syn på din virksomheds økonomi.
  Dette bidrager til at opbygge tillid hos blandt andet investorer, kreditorer, myndigheder og andre interessenter.
 • Ved at få en revisorerklæring kan du nemmere identificere eventuelle fejl eller uregelmæssigheder i din virksomheds økonomi og regnskaber. En revisor kan hjælpe dig med at holde styre på dels om regnskabet er korrekt, men f.eks. også hvordan pengene er blevet brugt, om I betaler den korrekte skat og meget andet. Dette reducerer evt. unødvendige omkostninger, utilsigtede lovbrud samt tidsforbrug på fejlrettelser.
 • En revisorerklæring er et stærkt værktøj, som kan bruges som grundlag for at udvikle din virksomhed. Investorer, kreditorer og andre interessenter bruger denne erklæring til at evaluere din virksomheds økonomiske sundhed og præstation. Det kan dermed gøre det nemmere for dig f.eks. at opnå investeringer og støtte til nye forretningsinitiativer.
 • Der er en tydelig tendens til, at flere og flere banker kræver årsrapporter, der er underskrevet af en godkendt revisor. Hvilken erklæringstype de kræver, varierer fra bank til bank.
 • Hvis du som ejer af et selskab ikke er involveret i selve driften af det, så vil det kunne give dig tryghed, at regnskabet er i orden ved at få en revisorerklæring giver.
 • Det ses også, at leverandører kræver et regnskab underskrevet af revisor for at kunne fastsætte kreditbetingelser.


Overordnet set, kan man sige, at en revisorerklæring spiller en afgørende rolle i at sikre gennemsigtighed, pålidelighed og troværdighed i din virksomheds økonomiske rapportering, både for dig og specielt for andre interessenter.

Hvem skal have en revisorerklæring?

Udgangspunktet er, at årsrapporter skal have en revisorpåtegning, men det er alligevel ikke alle selskaber, der skal have en revisorpåtegning på deres årsrapport. Der er nemlig mulighed for at fravælge revision – helt eller delvist.

>> Det kan være svært at vide, hvilken revisorerklæring man behøver og om man overhovedet behøver den.
Er du i tvivl, så kontakt os, vi kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning – helt uforpligtende.

Krav om revision: Selskaber der på to på hinanden følgende år overskrider to af følgende grænser skal have en revisionserklæring:

 • Balancesum: 4 mio. kr.
 • Nettoomsætning: 8 mio. kr.
 • Antal heltidsansatte: 12

(Du kan læse mere om kravene her: https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision).

Mulighed for udvidet gennemgang: For selskaber i klasse B, der ellers vil være omfattet af ovenstående krav om revision, har mulighed for en mindre revision; kaldet udvidet gennemgang, hvis selskabet på to på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende grænser:

 • Balancesum: 44 mio. kr.
 • Nettoomsætning: 89 mio. kr.
 • Antal heltidsansatte: 50


Revisorkrav i udvalgte brancher

 1. januar 2023 trådte nye regler i kraft, hvor 11 specifikt udvalgte brancher fik skærpede krav vedr. revision. Hvor de før jf. størrelseskravene havde mulighed for at fravælge revision, skal selskaber registreret med de specifikke branchekoder og samtidig har en omsætning mellem 5 og 8 mio. kr. nu have en revisorpåtegning. Det er valgfrit hvilken revisorpåtegning man vælger at benytte sig af.

De udvalgte brancher er på nuværende tidspunkt:

 • Vejgodstransport
 • Flytteforretninger
 • Restauranter
 • Pizzariaer, grillbarer, isbarer mv.
 • Event catering
 • Anden restaurationsvirksomhed
 • Caféer, værtshuse, diskoteker mv
 • Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
 • Webportaler
 • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

De fire revisorerklæringer; revision, udvidet gennemgang, review og assistance

Typisk kan godkendte revisorer tilbyde valget mellem fire forskellige erklæringer på dit årsregnskab – revision, udvidet gennemgang, review og assistance.

Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for at oplysningerne i dit årsregnskab er pålidelige.

Hent PDF med sammenligning af de 4 revisorerklæringer.

I det følgende dykker vi ned i de fire primære revisorerklæringer: revision, udvidet gennemgang, review, assistance samt fravalg af erklæring.

Klik på billedet for at se sammenligning.

Ingen revisorerklæring

Fravælger du revisor og revisorerklæring fuldt ud, skal du alene stå på mål for indholdet i regnskabet og opstillingen heraf. Årsrapporten er underlagt specifikke krav jf. Årsregnskabsloven, som en revisor kan hjælpe dig med at overholde – selv ved erklæringer uden sikkerhed.

Vi ser mange regnskaber, der er stillet op af virksomheder selv, for at spare penge, men hvor selve regnskabet indeholder fejl og mangler, og således ikke lever op til kravene.

Revisor kan hjælpe med overholdelse af formalia og krav, så du ikke risikerer, at dit regnskab er forkert, afvises og skal gøres om.

Assistance

Ved en assistanceerklæring hjælper vi dig med at opstille dit årsregnskab i henhold til gældende lovgivning.

Ved en assistanceerklæring giver vi dig en erklæring uden sikkerhed for at oplysningerne i dit årsregnskab er korrekte. Ved en assistanceerklæring foretages der ikke kontrol af oplysningerne i dit regnskab. Ser vi åbenlyse fejl i dit regnskab, så afgiver vi selvfølgelig ikke en assistanceerklæring, da du i så fald først bør få rettet de åbenlyse fejl.

>>> læs evt. mere om assistance fra godkendt revisor

Review

Ved review af dit regnskab, giver vi dig en begrænset sikkerhed for, at oplysningerne i dit årsregnskab er korrekte. Vi tager udgangspunkt i de oplysninger, vi får fra dig, udover at vi foretager en analytisk gennemgang af dit regnskab. Vi dykker derved ikke ned i selv bogføringen. Vi foretager kun yderligere kontrol, hvis vores analyse samt forespørgsler giver anledning til det.

>>> læs evt. mere om review af regnskab

Udvidet gennemgang

Med erklæringen udvidet gennemgang kan vi tilbyde dig og dine interessenter en begrænset sikkerhed for at oplysningerne i dit årsregnskab er pålidelige. Vi tager udgangspunkt i oplysninger fra dig samt ved at foretage en analytisk gennemgang af regnskabet.

For at opnå yderligere sikkerhed i forhold til et review, så gennemfører vi derudover en række specifikke supplerende handlinger. Dette kunne f.eks. være at indhente bekræftelser fra bank og/eller advokat, lave forespørgsler i bilbog, tingbog og personbog samt indhente dokumentation for skatte, moms- og afgiftsindberetninger.

>>> læs evt. mere om udvidet gennemgang

Revision

Når du vælger revision, vælger du den mest grundige form for revisorerklæring. Kontrollen af oplysninger udgør en stor del af arbejdet i en revision. I en revision bliver væsentlige poster i regnskabet gennemgået f.eks. ved fysisk kontrol, observationer, og indhentelse af eksterne bekræftelser. Derudover bliver der foretaget en analyse af regnskabet, hvor der også vil forekomme forespørgsler til dig og ledelsen.

Hvilken revisorerklæring skal du vælge?

Når du vælger en af de 4 erklæringer, eller måske vælger ikke at få en erklæring, så bør din beslutning bunde i en vurdering af dig og din virksomheds behov, dine ønsker til sikkerhed for regnskabets pålidelighed, lovens krav for din virksomhed og det signal, du ønsker at sende til omverdenen, som f.eks. til din bank, dine kunder, investorer og leverandører.

>> Det kan være svært at vide, hvilken revisorerklæring man behøver og om man overhovedet behøver den.
Er du i tvivl, så kontakt os, vi kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning – helt uforpligtende.